Соціальні питання

Функціонування в закладах профтехосвіти такого фахівця зумовлюється специфікою нашого учнівського контингенту, адже він має певні особливості. Для підліткового віку характерні поведінкові прояви: емансипація, групування з однолітками, статеве дозрівання, що потребує особливої уваги дорослих.  Саме тому Міністерство освіти і науки України звертає особливу увагу на питання опіки за кожним учнем-сиротою, на їх працевлаштування після завершення навчання, забезпечення житлом. Тому ці проблеми  мають вирішуватись соціальними педагогами разом з адміністрацією ПТНЗ та роботодавцями.

Актуальною проблемою є соціальне сирітство,  педагогічна занедбаність дітей, відсутність належного контролю за їх розвитком і вихованням, жорстока поведінка. Безпосередньо завданням соціального педагога у ПТНЗ є –   профілактика правопорушень неповнолітніх, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового спосібу життя.

Разом з тим, соціальні педагоги сприяють розкриттю здібностей, талантів, обдарувань наших вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості, залучення громадських організації,  окремих громадян до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів робіт.

Функції соціального педагога до недавнього часу дещо дублювали функції практичного психолога, що призводило до певних складнощів та непорозумінь у їх сумісній діяльності. Зокрема, даними фахівцями велась однакова робоча документація. Розмежування повноважень соціального педагога і практичного психолога вирішено  наказом МОН України № 864 від 28.12.2006р. «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України», а також затверджені кваліфікаційні характеристики цих фахівців і вказана необхідна робоча документація та наведені її зразки.

         Згідно з кваліфікаційною характеристикою соціальний педагог ПТНЗ забезпечує соціально-педагогічний патронаж учнівської молоді, сприяє взаємодії навчального закладу, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

         Соціальні педагоги ПТНЗ здійснюють такі функції, як:

діагностичну (вивчають та оцінюють особливості діяльності і розвитку учнів, учнівської групи, учнівського колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків);

прогностичну (прогнозують на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін  соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи учнівської групи, прогнозують результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості);    

консультативну (дають рекомендації учням,  батькам,   педагогічним працівникам  та  іншим  особам  з питань соціальної педагогіки; надають  необхідну  консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо);

захисну (забезпечують дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків,  представляють їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

профілактичну (переконують учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяють попередженню негативних явищ, в учнівському середовищі);

соціально-перетворювальну (надають соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснюють соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяють соціальному і професійному визначенню особистості, дбають про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді);

організаційну (координують діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяють соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формують демократичну систему взаємостосунків у підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих).

У Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова працює соціальний педагог Гавриш Аліна Вікторівна. Вона безпосередньо займається супроводом учнів пільгового контингенту (дітей- сиріт та позбавлених батьківського піклування), просвітницькою роботою серед учнів із залученням Громадських організацій та благодійнийх фондів, а також веде тісну співпрацю із державними органами опіки та соціальними службами .

________________________________________________________________

У зв’язку з проведенням АТО на території певних областей, районів, міст соціальні педагоги повинні вжити низку організаційних заходів щодо забезпечення основних прав і свобод дітей. Зокрема мова йде про оперативну підготовку необхідних документів про встановлення статусу дитини, визначення головних потреб, знаходження додаткових ресурсів в громаді, різних інституціях для їх задоволення. Натепер, важливим є влаштування дитини, яка була свідком військових дій та стала сиротою, у прийомні сім’ї. Слід вказати на психологічне травмування такої дитини, яке може проявлятися через певний час, тому слід приділити належну увагу забезпеченню її соціально-психологічного супроводу.

Соціальний педагог, керуючись статтею 3 Конвенції ООН про права дитини, у взаємодії із службою у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрами реабілітації, притулками, кримінальною міліцією у справах дітей, опікунськими радами тощо, вживає заходів для оперативного вирішення питань, які пов’язані із індивідуальною ситуацією дитини.

Вказана діяльність соціального педагога навчального закладу будь-якого типу, є вкрай важливою і актуальною і для регіонів, де є переміщені діти із зони АТО.

У цій роботі варто користуватися листом, який Міністерство направило до органів управління освітою обласних та Київської міської державної адміністрації з переліком  методичної літератури та посібників, якими можна скористатися при  здійсненні обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту (лист МОН від 24.04.14 № 1/9-222 ).

Методичні рекомендації соціальному педагогу

Нормативна-правова база для роботи з дітьми пільгового контингента

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 27.05.00 №844 “Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття”
 2. Постанова РМУ від 11.12.1984 №470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”
 3. Постанова КМУ від 18.08.94 № 565 “Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією”
 4. Постанова КМУ від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”
 5. Постанова КМУ від 31.01.07 № 81 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
 6. Постанова КМУ від 25.08.05 № 823 “Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”
 7. Постанова КМУ від 26.04.02 № 564 Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу
 8. Постанова КМУ від 26.04.02 № 565 Про затвердження Положення про прийомну сім’ю
 9. Постанова КМУ від 24.09.08 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
 10. Постанова ВРУ від 20.12.11 № 4183-VI “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”
 11. Постанова КМУ від  20.06.12 № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби”
 12. Постанова КМУ від 25.07.12 № 666 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування”
 13. Постанова КМУ від 18.07.12 № 750 “Деякі питання проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст”
 14. Постанова КМУ від 22.08.12 №783 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”
 15. Постанова КМУ від 08.08.12 №740 “Про віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України “Про державну службу”
 16. Постанова КМУ від 27.08.12 №1126 “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю”
 17. Постанова КМУ від 14.11.12 № 1039 “Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають  соціальні послуги”
 18. Постанова КМУ від 29.04.13 № 324 “Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”
 19. Постанова КМУ від 01.08.13 № 573 “Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” 
 20. Постанова КМУ від 21.11.13 № 895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”
 21. Постанова КМУ від 21.11.13 № 896 “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”
 22. Постанова КМУ від 21.08.01 №1091  “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”
 23. Постанова КМУ від 27.12.01 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
 24. Постанова КМУ від 30.10.14 № 623 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора”
 25. Постанова КМУ від 24.09.08 № 866  “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
 26. Постанова КМУ від 22.10.14 № 624 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866”
 27. Постанова КМУ від 04.06.15 №  356  “Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції”
 28. Постанова КМУ від 23.09.15 №  740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”
 29. Постанова КМУ від 26.08.15 №636 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
 30. Постанова КМУ від 09.12.15 № 1014 “Про внесення зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”
 31. Постанова КМУ від 27.01.16 № 40 “Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *