Бібліотечна робота


фото Бочко В.В.Бібліотека ПТНЗ – є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення навичок систематизації та аналізу, особливої оцінки. Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію завдань, витікаючи з науково-методичних проблем школи, щорічного загального плану навчально-виховної роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, постанов уряду України. Зміни в державі та соціумі щоденно вносять свої корективи і пріоритети і в систему освіти, і в роботу всіх освітянських бібліотек.

Навчання — головна праця учня. Навчити дітей учитися із захопленням, раціонально використовуючи свій час завдання, яке спільно з навчально-виховним об’єднанням вирішує шкільна бібліотека. Вона найнеобхідніший помічник учителя у вірному виборі інформації. Звісно, у наш час дуже складно конкурувати з телебаченням, комп’ютерами, щоб повернути дітей до читання. Постійно потрібно вигадувати щось цікаве, неординарне, щоб діти із задоволенням приходили до нас не тільки по книжки, а просто поспілкуватися, подивитися нові журнали, щось запитати, про щось дізнатися. Бібліотека завжди відкрита. І приємно, що більшість учнів читають, відкриваються для спілкування. Учні знаходять потрібну інформацію для уроку, для написання доповіді, реферату тощо,завжди можуть користуватися Інтернетом.

Бібліотека — це один із структурних підрозділів сучасної освітньої установи. Основними завданнями бібліотеки Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова є:

– забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти шляхом бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування учнів і педагогів;

–  формування в учнів навичок незалежного бібліотечно-інформаційного користувача;

–  вдосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій;

–  сприяння навчально-виховному процесу;

–  підвищення методичної, педагогічної майстерності педагогічного колективу шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;

–  подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформаційно-культурного центру професійно-технічного навчального  закладу; — розвиток інтересу учнів до знань, відродження духовності, традицій українського народу, виховання патріотизму;

–  навчання учнів технологіям користування бібліотеками всіх типів, сприяння вихованню гармонійної особистості, морального та інтелектуального, духовного та творчого розвитку.

Функції бібліотеки ПТНЗ:

– інформаційна підтримка навчального процесу (забезпечення учнів та вчителів навчальною та методичною літературою);

– наукова та обробка документів (бібліографічний опис документів, їх класифікація, технічна обробка, оформлення і розстановка фондів, ведення каталогів і картотек);

– діяльність по залученню дітей до читання (підготовка та проведення заходів, спрямованих на розвиток інтересу до читання: читацькі конференції, книжкові бібліотечні бесіди та ін.);

– заходи для допомоги розвитку інформаційної грамотності користувачів (бібліотечні уроки);

– комплектування фондів;

– ведення облікової та планово-звітної документації.

Робота бібліотеки ПТНЗ спрямована на допомогу навчально-виробничій діяльності. При виборі форм та методів організації бібліотечного обслуговування бібліотека виходить із пріоритету читацьких інтересів, виявлення поглядів і запитів читачів; надає допомогу в оволодінні культурою читання; проводить роботу в тісній координації з викладачами та майстрами в/н.

Бібліотека Професійно-технічного навчального училища № 32 м. Харкова у своїй структурі має:

– абонемент;
– читальний зал;
– книгосховище для збереження підручників;
– типове бібліотечне обладнання;
– комп’ютерне обладнання, з сучасною мережею Internet.

Бібліотека проводить масові заходи: виховні години, диспути, бібліотечні огляди, книжкові виставки, тематичні вечори, естетичні години, здійснює інформаційну підтримку освітньої діяльності, прищеплює користувачам навички інформаційної культури. У бібліотеці є комп’ютер з принтером, сканером та ксероксом, підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

Бібліотека училища обслуговує учнів, викладачів та майстрів в/н, загальна кількість читачів складає майже 400 відвідувачів. Книжковий фонд бібліотеки — 24 139 примірників. Серед них навчальна, методична, природознавча, художня література, література про мистецтво, а також багато іншої літератури.

Зараз фонд бібліотеки універсальний за змістом, включає науково-популярну, навчальну, краєзнавчу, художню, довідкову літературу. До послуг читачів бібліотеки фонд довідкових видань, який включає:

– енциклопедії: універсальні і галузеві;

– словники: тлумачні, мовні, орфографічні та ін.;

Поряд з книгами представлено періодичні видання: центральні та місцеві газети; суспільно-політичні, галузеві, науково-популярні, педагогічні журнали.

Бібліотека Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова запрошує Вас до себе !!!! 

Бібліотекар ПТУ № 32 м. Харкова Бочко В. В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *